7 bon rezon pou ta konsilte yon sikològ

Sikoloji se etid syantifik konpòtman moun ak tout pwosesis mantal ki defini nou kòm moun. Tout kote ki gen moun k ap fonksyone, ap toujou gen espas pou sikològ yo, ki se yon seri pwofesyonèl ki resevw...

September 07, 2020
Société

5 rezon enpòtan pou gen objektif nan lavi ou

Nan vi pèsonèl tankou nan vi pwofesyonèl ou, li enpòtan pou ou fikse tèt ou objektif. Paske, nan yon sans ou yon lòt, lè ou fikse tèt ou yon objektif, ou ofri w opòtinite pou viv rèv ou. Lè objek...

August 11, 2020
Société

5 metòd pou kontwole panse negatif yo

Panse nou yo kapab pi bon alye nou, konsa tou yo kapab pi move ènmi nou. Sa depann de fason nou itilize pwosesis mantal sa ki defini tout pèsepsyon nou genyen de tèt nou ak mond lan. Sou yon fòm ou yo...

August 03, 2020
Société