Lundi 6 Avril, 2020

Tafa Mi-Soleil: Yon lespwa tou nèf nan sektè mizik la an Ayiti

Tafa Mi-Soleil dans les studios de Loop Haïti ce mardi. Photo: Eberline Nicolas/LH

Tafa Mi-Soleil dans les studios de Loop Haïti ce mardi. Photo: Eberline Nicolas/LH

Pèsòn pa ka di alèkile yo pa konn Tafa. Fòk moun sa a pa ta sou rezo sosyal yo ditou nan moman an pou l pa konnen kalte bri atis la ap fè ak vwa l depi kèk tan. Nan yon ti chita pale ak redaksyon Loop Haiti a jou ki te lendi 9 mas la, jenn atis la te pale de pwojè, anbisyon, men tou kontantman li genyen pou jan piblik la akeyi l sou mache a.

Tafa Mi-Soleil lanse karyè solo l dimanch premye mas kip ase a ak mizik ki titre : Mizik sove vi m nan. Videyo sa gentan gade prèske 300 mil fwa sou platfòm Youtoub nan mwens pase 15 joun. Yon eksplwa pou yon jenn atis ki apèn ap dekole; yon espwa pou lòt yo ki kache dèyè lonbray yo jiskaprezan.

 

Saint Louis Rose Ivenie Tafaïna, se non sa ki sou batistè chantèz la. Tafa Mi-Soleil la te sòti bò kote zanmi li nan klas filozofi ki t ap chèche pi bon mwayen pou non li reflete kalte moun li te ye nan je yo a: yon ti tèktèk. Men tou, Mi-soleil la vle di pou atis la, fò l gen ase ekilib nan tout sa l ap antreprann. 

Lire aussi : Tafa Mi-Soleil, la nouvelle coqueluche de la musique haïtienne

Pwojè yo anpil e Tafa vle ale dousman. L ap pran yo etap pa etap. Annatandan, pi gwo sipriz jèn atis la rezève pou nou se soti premye albòm li ki rele Kawousèl nan fen mwa mas. Wi, nou pral gen pou n chante mizik atis la avè l, asiste l nan travay li epi sipòte l nan jefò l ap fè. Se ap okazyon pou bay atis la bon jan soutyen pou l kontinye travay li. Tafa prevwa tou yon konè pou fisnisman ane.

« Yon vwa san parèy », « yon vwa inik », « yon atis ki chaje avni nan mizik »... anpil bèl kòmantè ak swè al jwenn atis la aprè lansman karyè l. Men tou, gen kèk lòt kòmantè ki pa fin an favè jèn atis la tankou. « Li twò monotòn ». Pou koze sa, Tafa reponn : « Pa gen atis ki monotòn; chak atis gen stil pa l ki diferansye l de on lòt ».

Lire aussi : Trouble Boy en tournée pour la première fois aux États-Unis

Lè Tafa pa dèyè yon mikwo oswa nan yon stidyo ap chante, jenn fi a ap viv pasyon l pou kouti nan lekòl « Anne Marie Desvarieux » a. Aprè 3 lane li gen pou l fè ap etidye nan domèn sa a, pwojè li se mete sou pye on koleksyon k ap gen pou mete konesans li nan domèn nan an valè. Tafa deja gen on non pou mak koleksyon an: Mi-Soleil.

Tafa se on vwa k ap vini; Tafa se on vwa k ap trase wout pou sila yo k ap vini; Tafa se sila k ap fè nou regrèt lòt yo te ale. Tafa, yon lespwa tou nèf nan sektè mizikal la ann Ayiti.

Darline Honoré

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :