Mercredi 2 Décembre, 2020

Ou renmen distrè? Men 7 konsèy pou ou ka rete fokis

Pafwa ou vin sou Instagram pou 30 minit. 5èd tan aprè se gade w gade w wè ou ap file desann nan layk pòs toujou. Lè se pa telefòn, se televizyon. Toujou gen yon bagay k ap distrè w.

Li pran sèvo w 23 minit 15 segond pou l retounen fokis nan yon travay aprè w fin distrè, selon etid syantifik. Donk, fokis pa fasil. Nan batay kont distraskyon, men kèk teknik/zouti k ap ede w rete fokis.

1. Focus@Will

Se yon seri mizik ki konstui espesyalman pou ede sèvo w fokis. Tcheke l sou YouTube. Oswa tcheke noisli.com pou lòt son.

2. Mòd Avyon

Si w vrèman vle fokis, pafwa w ka bezwen mete telefòn ou sou mòd avyon pou evite jwenn notifikasyon mesaj ak apèl ki ka deranje w.

3. Pomodoro

Bay lespri w yon ti kado pou chak 25 minit ou fokis. Teknik sa rele Pomodoro

4. Lanmou

Fè sa w renmen. Depi w pa renmen travay la pa gen anyen k ap fè w fokis, menm si w anplwaye tout teknik.

5. Moman Pa w

Travay maten bonè avan tout moun leve oswa byenta lè moun dòmi. Degaje w, dekouvri kilè nan jounen an ou gen plis enèji pou w ka travay nan moman sa a pito.

Yon dènyè bagay;  benyen oswa fè espò pou ka risèt lespri a w lè w pa ka fokis.

Pierre Stanley Baptiste

PSB se yon jenn antreprenè. Li ekri pou piti 2 liv sou motivasyon ak devlopman pèsonèl. 

Pòs sa w sot li la a disponib sou Instagram tou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🚫 5 teknik ak zouti pou ede w fokis... Pa kite distraskyon fè w kwè ke w parese... 👉🏾 #pataje

Une publication partagée par Pierre Stanley Baptiste (@pierresbaptiste) le

 

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :