Samedi 31 Octobre, 2020

MENFP : 7 fason Direktè lekòl yo ka anpeche elèv yo pran Kowonaviris

Yon pasyan nan lopital Wuhan, pwovens Hubei nan peyi Lachin 12 fevriye 2017. afp.com/STR

Yon pasyan nan lopital Wuhan, pwovens Hubei nan peyi Lachin 12 fevriye 2017. afp.com/STR

Nan yon sikilè ki pibliye ayè madi 10 mas la, ministè Edikasyon nasyonal ak Fòmasyon pwofesyonèl (Menfp) nan tèt kole ak ministè Sante piblik ak Popilasyon an (Mspp), pibliye yon lis 7 desizyon pou Direktè lekòl yo pran pou anpeche elèv yo atrape epidemi kowonaviris (Covid-19) la.

Menfp ak Mspp pa vle ret bra kwaze devan maladi kowonaviris la k ap vale teren nan lemonn. Pandan n ap ekri tèks sa, gen plis pase 100,000 moun nan lemonn antye ki gentan trape Covid-19 la ki kontinye fè moun kenbe kè yo sou biskèt toupatou.

Bò lakay pa nou, ankenn ka poko idantifye men sa pa anpeche nou met pikèt. Paske, jan nou aprann: “prekosyon pa kapon”, "mèt kò ki veye kò". Menfp ak Mspp santi enkyetid popilasyon an, prensipalman lakay elèv lekòl yo, yo pran devan pou yo simaye yon seri konsèy yo panse ki kapab ede timoun lekòl yo pwoteje tèt yo sizoka. 

 

De enstitisyon Leta sa yo "envite chak grenn nan nou pou nou respekte tout konsèy enpòtan yo nan fè posib pou yo anpeche epidemi sa a ki parèt sou fòm yon maladi respirasyon gaye kò l anpil e souvan se yon epidemi ki parèt sou moun tankou yon senp grip".

Lire aussi : Coronavirus: selon l’OMS, plus de 70% des malades en Chine ont guéri 

“MENFP envite chak grenn nan nou pou nou respekte tout konsèy enpòtan yo nan fè posib pou yo anpeche epidemi sa a ki parèt sou fòm yon maladi respirasyon gaye kò l anpil e souvan se yon epidemi ki parèt sou moun tankou yon senp grip”. Se sa nou li nan nòt ki pot siyati minis Edikasyon an, Pierre Josué Agénor Cadet.

Men 7 mezi yo :

  • 1- Toujou touse oubyen estène nan manch nou oubyen nan koud nou, pa janm fè sa nan figi lòt moun oubyen nan pla men nou;
  • 2- Sèvi ak mouchwa an papye/ napkin pou nou siye men nou epi jete l nan poubèl tousuit apre ;
  • 3- Lave men nou ak savon oubyen ak dlo ki gen alkòl tanzantan. Nou ka sèvi ak yon Sanitayzè tou ;
  • 4- Evite tout kontak sere sere ak moun ki ta genyen siy grip la epi ankouraje yo al chèche swen;
  • 5- Fè sa k posib pou nou pa touche nen, zye ak bouch nou ;
  • 6- Fè sa k posib pou nou evite ale oubyen rete kote ki gen foul moun;
  • 7- Pa fè tètcho epi rete tètfrèt pandan n ap adopte ak respekte yon seri konpòtman moun reskonsab ki ka sove lavi.

Anvan nòt la fini, Menfp rekonèt «  Konsèy sa yo pa ka ban nou sanpousan pwoteksyon. Men, lè nou respekte yo, sa ap pèmèt nou diminye posiblite pou nou trape maladi sa a oubyen pou nou ta bay lòt moun li ».

Lire aussi : Séoul, l'élève modèle de la lutte contre le coronavirus?

N ap raple nan semèn ki sot pase a, Doktè Marie Greta Roy Clément ki se minis Sante piblik la te anonse Leta dispoze 200 kabann nan tout larepiblik la pou moun ki ta afekte. Li te bay yon nimewo ijans ki se +509 43 43 33 33. Men minis lan pat sonje di nan ki kwen kabann sa yo remoke. 

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :