Samedi 5 Décembre, 2020

Men kisa w pa janm dwe fè si w ap itilize kachnen ki fèt ak twal

Collage / Loop Haïti

Collage / Loop Haïti

Se pa tout moun ki konn kouman pou yo itilize yon kachnen alevwa sou kijan pou yo pwòpte l anvan yo mete l.

Koze kachnen an lage tout moun nan kouri nan peyi Dayiti. Nan tout lari, bouch ak nen moun yo bouche ak tout kalte moso twal e pèsòn paka di si kachnen sa yo pwoteje moun ki pote yo a toutbon vre kont epidemi kowonaviris la. 

Lire aussi: Haïti: des masques tissus de protection et accessoires de mode

Jan granmoun lontan renmen di: "Lè chat pa la, rad banboche". Enben se konsa tout moun lage nan koud moso twal paske pa gen siveyans.

 

Nan mitan katchouboumbe sila, ministè Sante piblik ak Popilasyon an (Mspp) pibliye yè swa yon kominike ki bay kèk konsèy sou kisa yon moun ka fè osnon paka fè lè l ap achte yon kachnen nan lari.

N ap soulinye gen nan konsèy yo ki te gentan bay depi 17 avril pase a nan kad yon konferans pou laprès. E se Dr. Jimmy Beaubrun, kòdonatè inite nasyonal pou jere ijans sanitè nan Mspp a, ki te bay yo.

Kèk konsèy enpòtan: 

  • Pa janm eseye yon kachnen ki fèt ak twal pandan w ap achte l
  • Sonje, anvan ou mete kachnen an nan figi w, ou dwe lave l byen lave ak dlo ak savon epi mete sèch anba solèy
  • Si ou rive etenn yon alimèt pandan kachnen an nan bouch ou, sa montre kachnen an pa efikas
  • Fòk nou lave kachnen an chak jou ak dlo klowòks
  • Pa itilize kachnen an pou plis pase 4èd tan  
  • Pa desann kachnen an anba babin ou

Depi 11 me, Leta ayisyen mande tout sitwayen mete kachnen pou evite pwopagasyon maladi kowonaviris la. Si otorite yo siprann yon moun san materyèl sila, li riske peye yon amann. Se sa nou li nan dènye dokiman ki prezante ansanm mezi etadijans sanitè yo. Dokiman sa pibliye 20 me pase a e l ap ekspire nan mwa jiyè.

Pou jounen jodi a, 4,309 Ayisyen ki teste pozitif. Si w mete kachnen epi swiv konsèy otorite yo, ka yo pap ogmante ak menm vitès la nan jou k ap vini yo. 

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :