Mardi 20 Octobre, 2020

Men yon fason ou ka sove yon moun ki blese ak bal oubyen nan aksidan

Anplwaye Hero Ambulance k ap fè yon demonstrasyon sou kijan ou ka sove lavi yon moun k ap bay san aprè yon aksidan oubyen aprè yon atak / Foto : Luckenson Jean

Anplwaye Hero Ambulance k ap fè yon demonstrasyon sou kijan ou ka sove lavi yon moun k ap bay san aprè yon aksidan oubyen aprè yon atak / Foto : Luckenson Jean

An Ayiti, akoz sityasyon ensekirite a epi aksidan k ap fèt chak jou, anpil moun pèdi lavi yo. Selon espesyalis yo, anpil nan moun sa yo te ka viv pi lontan si yo pa t pèdi twòp san. Anplis, jwenn san nan peyi a se pa yon bagay ki fasil. Dapre òganizasyon anbilansye Hero k ap travay nan peyi dAyiti, gen mwayen pou sitwayen yo ede frè ak sè yo nan ka aksidan ou nan ka yo ta viktim yon atak. Youn nan fason ki pi pratik, se ede san an sispann koule annatandan pasyan an rive lopital pou medsen pran ka li. Pou w konnen ki teknik ou ka itilize pou w ede yon pwochen, gade ti enntèvyou sa a.

 

Loop Haiti

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :