Samedi 31 Octobre, 2020

Men kijan pou nou byen lave men nou pou evite pran Kowonaviris

Un robinet à Turgeau./ Websder Corneille/LoopHaïti

Un robinet à Turgeau./ Websder Corneille/LoopHaïti

Youn nan fason moun ka anpeche pran nan kowonaviris se lave men l tanzantan. Men anpil moun pa konn kijan pou lave men yo byen. Se nan lide sa nou rankontre enfimyè Graciana Delsoin pou bay kèk teknik sou fason pou moun lave men yo pi byen. 

Kwonaviris la ap valen teren nan lemonn. Plis pase 9 mil moun gentan pèdi lavi yo e prèske 200,000 enfekte. Pandan n ap pale a, pako gen remèd pou geri kowonaviris ki soti nan lari. Men OMS ki se Oganizasyon nan lemonn nan domèn lasante, pataje kèk lide sou kijan moun ka anpeche pran Covid-19 la.

Youn nan yo se : lave men nou tanzantan. Nou tout konn lave men men sa pa vle di nou tout lave li byen chak fwa nou fè sa. Se nan lide sa nou mande enfimyè Graciana Delsoin fè ti demonstrasyon sila pou moutre nou kijan pou nou lave men nou chak fwa n ap fè sa. 

Gat ti videyo ki anba a:

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :