Dimanche 9 Août, 2020

Annou pale de pwosedi legal pou w demare yon biznis an Ayiti

Pou 10èm sesyon CFI Live nou jodi a, n ap pale de pwosedi legal pou w kreye epi anrejistre yon biznis an Ayiti. Entèvenant lan se Bianca Sinsleis, ofisye pledwaye nan CFI.

Men lyen pou w gade live la sou Facebook: Retour sur le processus légal pour demarrer une entreprise en Haiti avec Bianca Sinsleis

Oubyen ou ka gade l an dirèk nan videyo ki anba a.

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :