Lundi 6 Juillet, 2020

5 eleman ki fè yon bon logo

Nouvo logo Loop Haiti a

Nouvo logo Loop Haiti a

Kisa ki yon logo? Kisa ki fè yon logo travèse letan? Tou dabò, ou dwe konnen yon logo pa yon flayè pou bay detay sou biznis ou an. Donk li pa oblije deskriptif.

Tout logo serye dwe :

1. Senp

Logo dwe senp. Depi gen twòp eleman nan yon grenn logo, pa gen senplisite.

2. Memorab

Li dwe fasil pou yon moun sonje. Eske yon moun ki pa konn fè desen ka repwodui logo w la aprè l fin wè l pou kèk segond?

3. Sanse 

Logo a dwe ale avèk endistri oswa biznis ou fè a.

4. Inik

Fòk logo a ka sòti nan lo a. Menm san koulè, nenpòt moun dwe ka rekonèt li apati fòm lan. Fokis sou yon grenn eleman.

5. Vèsatil

Imajine logo w la nan gwo bilbòd. Imajine l piti piti piti. Eske l ap toujou fasil pou rekonèt? 

Si w ta brize règ sa yo, fè l entansyonèlman epi ak yon filozofi. Pa jis pa derespekte yo an amatè. 

Pierre Stanley Baptiste

Post sa a disponib sou Instagram tou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo pa flayè. Logo pa blije konplike, ni gen twòp koulè.. Men 5 eleman tout bon logo respekte. #PATAJE

Une publication partagée par Pierre Stanley Baptiste (@pierresbaptiste) le

 

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :