Vòlè moto anvayi Pòtoprens 

Nan nivo goud la ap desann la a, pandan enflasyon an ap monte a, yon taksi moto se yon bon mwayen pou yon seri moun konbat lavi di nan peyi a. Li pèmèt yo peye sòl, lwaye epi pran swen tèt yo ak ...

June 04, 2019
Société