5 eleman ki fè yon bon logo

Kisa ki yon logo? Kisa ki fè yon logo travèse letan? Tou dabò, ou dwe konnen yon logo pa yon flayè pou bay detay sou biznis ou an. Donk li pa oblije deskriptif. Tout logo serye dwe :...

June 12, 2020
Technologie

Cristiano Ronaldo, ballon d'or 2017 ?

Favori du prochain Ballon d'or pour ses performances sportives, Cristiano Ronaldo est déjà consacré au niveau financier malgré ses déboires fiscaux: l'attaquant est le sportif le mieux payé de la plan...

June 21, 2017
Football