Pèlerinaj

Nègès ranmase tche wòb ou dlo mechanste desann ayè oswa  Tout lantouray la se labou rayisab  Nègès  Chita Wouze men w ak losyon  Limen balèn ou Lapriyè Chante ...

September 14, 2020
Société