Samedi 28 Mars, 2020

Sophonie Maignan, yon etidyan ayisyen « remakab » nan peyi Lafrans

Sophonie Maignan nan Fowòm Entèmasyonal pou Sinema Emèjan, Almay, 2020. Kredi foto/Cynthia Maignan

Sophonie Maignan nan Fowòm Entèmasyonal pou Sinema Emèjan, Almay, 2020. Kredi foto/Cynthia Maignan

Sophonie Maignan fenk resevwa pri « Etidyan remakab » nan Inivèsite Bretagne-Sud an Frans. Yon rekonpans pou pèfòmans akademik ak sans lidèchip li te devlope pandan ane 2018-2019 la. Se premye fwa pri sa vin nan men yon etidyan ayisyen.   

Pou moman n ap pale a, Sophonie Maignan twouve l an Almay nan festival sinema "Berlinale". Li ansanm ak yon kolektif atis ki rele The Living And The Dead Ensemble" pou prezante yon fim ki pot non: Ouvertures. Èv sinematografik sila met pwojektè sou lavi ak taktik ewo nasyonal Tousen Louvèti (20 me 1743- 7 avril 1803), prekisè Endepandans peyi Dayiti pou anpil istoryen.

« Se yon jenn fi ki briyan, yon moun ki ka sèvi modèl pou lòt jèn ». Sa se kòmantè Laura Louis, jounalis k ap kolabore ak Ayibopost, fè pou sal redaksyon Loop Haïti a. De medam yo rankontre lè yo te gen 14 lane sou ban lekòl nan vil Pòtoprens, kapital Ayiti. « Se premye moun ki prete m liv, se sa Louis di. Se te yon woman si m ka sonje ». « Depi lè m rankontre li l ap ekri e li te toujou entèlijan ».

 

An 2017, Maignan debake nan Université Bretagne-Sud (UBS), an Frans, pou boukle dènye ane lisans li te demare depi 2013 nan Lekòl nasyonal pou La (Énarts) an Ayiti. Kèk mwa apre li fin depoze valiz li nan rejyon an, li ranpòte konkou mizik USB an mas 2018. 

Pri Etidyan remakab 2019 

Jou yo ap degrennen, Maignan ap fofile kò l tou dousman nan inivèsite a jiskaske l soutni memwa mastè I kote li rekòlte 17/20. « Mwen te fè memwa m nan sou yon woman ekriven ayisyen Gary Victor ki gen pou tit La Piste des sortilèges (edisyon Deschamps, 1997 ; Vent d'Ailleurs, 2092). Nan kad travay sa, Gary Victor te aksepte ba mwen yon antretyen sou fòm kesyon-repons ». Se sa Maignan rakonte nou.

Rechèch sila pat manke atire atansyon manm jiri yo. « Se yon travay santi bon », sa se kòmantè yo fè apre deliberasyon. Anviwon 6 mwa apre soutnans lan, Sophonie Maignan resevwa distenksyon « etidyan remakab » nan men Association des palmes académiques (Amopa) nan tèt kole ak UBS. Pri sila gen senpman 4 lane sou zo bwa tèt li.  

« Mwen panse se pou kalite memwa a yo rekonpanse m, sa se pawòl Maignan. Paske se yon pri ki ankouraje etidyan ki gen yon pakou remakab e ki toujou prezan nan aktivite estidyantin yo ak nan lavi asyosyativ nan inivèsite a ».

« Mwen panse tou yo evalye pakou akademik mwen depi Ayiti, nòt mwen fè pandan m nan UBS la », se sa l esplike nou. Li enpòtan pou n siyale se direktris memwa li a, Isabelle Durand, ki te pote dosye l la ale bay manm jiri konkou a. 

« Se yon pri ki ankouraje moun ki pran li a fè plis efò, kidonk mwen kontan resevwa li », sa se temwanyaj Maignan. 

Pandanstan, Maignan pa janm bliye slam, yon jan atistik li rankontre sou wout li an 2011. Nan tèt kole ak sèl Cynthia, li te met sou pye kolektif Les Dicos nan epòk mouvman slam nan t ap fleri nan peyi Dayiti.

10 mas 2018, men nan men ak yon jenn slamè li rankontre an Frans, Maignan te òganize yon jounen slam sou tèm : J’écris, parce que j’ai des choses à dire (mwen ekri paske m gen bagay pou m di) nan lokal UBS la.

« Pou ane akademik 2017-2018, mwen te nan dènye ane lisans nan UBS, e se nan kad kisis sa mwen te fè yon staj nan yon libreri. Epi mwen te tou gen lide pwopoze yon atelye ekriti/slam », se esplikasyon sa li bay.

Sophonie Maignan se « egzanp yon entegrasyon ki reyisi », daprè Isabelle Durand.

Websder Corneille

Twitter : @webscorneille

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :