Lundi 25 May, 2020

Lèt tou louvri pou madanm k ap defann mouche Yves Léonard la

Photo: Luckenson Jean/ LoopHaiti

Photo: Luckenson Jean/ LoopHaiti

Pòtoprens, madi 22 janvye 2019

Madanm,

Se ak anpil raj m gade entèvansyon w fè nan mikwo laprès jou ki te lendi 21 janvye a, kote mouche Yves Léonard te fin bay on konferans pou laprès pou l rakonte, oubyen, pou demanti zak maspinay li te fè sou majistra a jou ki te lendi premye oktòb 2018 la. Men, lè m fin gade ak ki asirans ou t ap di kichòy yo, se ti moso pitye m vin gen pou ou. Podjab, inyorans konn fè pafwa moun menm rive mare sosis yo ak djab.

Atansyon, lèt tou louvri sila a, mwen adrese l ak ou, se pa pou kritike w, men se pou m envite w vin mete enèji w nan yon lòt konba: konba pou fè respekte dwa moun an jeneral, dwa fanm parèy ou (pitit fi w, sè w, zanmi w). Men avan sa, mwen dwe fon ti pale ak ou.

Nivo 'pa konnen' ou an parèt a klè, sitou lè w tounen nan lane 2005, pou w rale tiwa dosye Manmzèl Ginoue Mondésir, mari li Valdo te asasinen, pou w ta fè konprann mouche Léonard pa Valdo, e toutotan majistra Simon pa Jinou, li ka rete anba zesèl mesye a toujou. « Yo ka tape l, men l pa t bat li. Se bagay madanm a mouche l te ye ». Mwen sezi wè modèl relasyon madanm a mouche w ap bay fanm parèy ou e menm gason yo pou yo suiv. Yon relasyon gason ka tape madanm ni lè l pi pito, yon relasyon kote fanm dwe aksepte pran ti baton l lit lit nan men gason an, yon relasyon bouche nen bwè dlo santi, pa menm sa, yon relasyon fèmen djòl pran baton, jouktan gason an li menm li fini ak sa, oswa, jouktan kò w se pou simityè l bon.

Jouk kilè pou fanm yo koumanse konsidere mari yo ap bat yo ? Paske si m konprann byen koze ki pa fin dwat ou yo madanm, gen ti tap, gen bon jan kale a; pa vre madanm? Kevedila, depi nèg la pa voye fanm nan anba tè, li ka voye baton jan l vle.

Pou kalte fanm byen pòtan m te wè w ye devan mikwo sa, kote w pa t manke vwa pou w pran abòt majistra a, kouman w fè kite mouche Yves Léonard a retire moun m panse w gen anndan w lan ? Se konsa w t ap swete wè yon nonm maspinen on pitit fi w genyen ? Se tout fyète sa sa w t ap manifeste si pitit gason w ta wonfle on fanm jan mouche a te fè ak Nice Simon an (lè n konsidere foto ak temwayaj merès la)?

Batay la di lè w gentan evalye fòs ak pisans advèsè a ; li pi di toujou lè yon moun ta dwe nan kan w, men l anfas ou. M pa di se sèl fanm ki ta dwe ap defann kòz sa ak majistra a, ni tou, gason pa gen anyen pou l wè nan koze a, men madanm, volim vwa w pa gen anyen pou l wè ak chay odas ou genyen pou w lonje lamen, oswa lòt bagay ankò, bay yon nèg k ap bat fanm, ki fè plis pase 2 mwa nan kache jouk otorite yo rive anile mande ki li te gen dèyè l la.

Apre entèvansyon w yo, anpil moun rive panse ou se on fanm ki renmen pran ti baton w, ti souflèt ou, ti koutpye w, m rete kwè ou renmen wè anpil mak sou po w, epi pou w ap sonje se on ti tape mari w t ap fè li te ba ou yo, m p ap menm demanti on moun ki ta di pafwa w plenyen lè w pa jwenn dòz baton an. Men mwen m pa rete kwè sa. M panse w son viktim tou. Viktim yon sistèm ki vle fè w kwè l nòmal pou yon gason tape madanm li lè l pito.

Anplis doulè fizik yo, ou fè majistra a retonbe nan doulè sikolojik yo, ki te gentan ap kouri dèyè l depi lè nouvèl la gaye. Ou konnen, pa bò isit, toujou gen on jan, on mannyè, pou yo jistifye zak bouwo yo. Bon ou menm madanm ou plis ke mouche a. Ou tape majistra a on lòt fwa ankò ak reyaksyon w jou maten sila.

Jan m te di l nan koumansman lèt sa a, pa konprann se yon kont pèsonèl mwen ak ou ap regle ; paske lè m byen gade e byen gade w, malerezman pou ou, malerezman pou nou menm fanm, ou se yon viktim sistèm pwatrinè sa, ki pa sispann mete pye sou tèt fanm yo, chak fwa yo ta eseye mete pye yo sou yon nouvo ba nan echèl sosyete a. Batay la pa kont ou, men li kont tout moun ki gen menm reyaksyon avè w yo.

Si w ta mete tout enèji w genyen an nan goumen ak fanm yo olye w goumen kont yo pito, satisfaksyon w t ap pi plis. Anpil moun gentan ap suiv ou madanm. Chwazi fè bon wout la. Nou pa dakò pou fanm nou yo kontinye tonbe anba zak maspinay gason. Fòk bouwo yo denonse. Nou pa dakò pou fanm nou yo kontinye tonbe anba zak maspinay gason. Fòk bouwo yo denonse.

Madanm, lizay !

Darline Honoré

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :