Mardi 27 Octobre, 2020

KozEko-Ep2: Kijan nou ka rezoud pwoblèm ensekirite alimantè a an Ayiti

Foto: Loop News/ Videyo : Luckenson Jean

Foto: Loop News/ Videyo : Luckenson Jean

Daprè sa Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire di, genyen 3,7 milyon moun k ap viv nan ensekirite alimantè an Ayiti. Sa vle di: "sou chak 3 grenn Ayisyen ou rankontre, genyen youn k ap viv nan ensekirite alimantè". Se sa ekonomis Enormy Germain raple nou. Nan dezyèm epizòd KozEko (Koze Ekonomi) sa a, Enomy Germain ap pale nou de kisa Sekirite ak Ensekirite alimantè ye; li analize sityasyon an pou Ayiti e li bay kèk fason nou ka rive rezoud pwoblèm manje a nan peyi a. Ann gade.

 

Lòt nimewo KozEko ki ka enterese w > Kisa kwasyans ekonomik lan ye ?

KozEko, ki se mo rakousi pou "Koze Ekonomi", se yon ribrik ekip editoryal Loop Haiti a mete sou pye nan lide pou eksplike kèk tèm ekonomi nou souvan ap tande nan medya oubyen nan lòt espas. Nan chak epizòd, ekonomis Enomy Germain ap manyen yon tèm. Inisyativ sa a dwe pèmèt kèk moun pi byen konprann deba k ap fèt sou sante ekonnomi an an Ayiti. Epi tou, li ka rive pèmèt yo pi byen konprann ki konsekans chwa ekonomik otorite yo genyen sou lavi sitwayen yo.

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :