Mercredi 3 Juin, 2020

KozEko - Ep 3 : Konprann enpòtans to chanj lan nan ekonomi peyi a

100 goud, 1 dola ameriken/ Foto : Darline Honoré / Videyo : Luckenson Jean

100 goud, 1 dola ameriken/ Foto : Darline Honoré / Videyo : Luckenson Jean

Ou bezwen 100 goud pou w gen 1 dola ameriken jounen jodi a. Sa vle di goud la kontinye pèdi valè li devan dola vèt la. Sa se youn nan konsekans "régime taux de change flottant" (rejim to chanj flotan) Leta ayisyen adopte depi nan lane 1990. Nan epizòd KozEko sila, Enomy Germain pral eksplike poukisa Ayiti te fè chwa sa, e ki konsekans sa genyen sou ekononmi peyi a jodi a. An menm tan, ekonomis lan ap di nou kisa ki ta dwe fèt pou nou estabilize valè lajan lokal la fas ak dola meriken an. Ann gade.

 

Lòt epizòd KozEko ki ka enterese w : KozEko - Ep 2: Kijan nou ka rezoud pwoblèm ensekirite alimantè a an Ayiti

KozEko, ki se mo rakousi pou "Koze Ekonomi", se yon ribrik ekip editoryal Loop Haiti a mete sou pye nan lide pou eksplike kèk tèm ekonomi nou souvan ap tande nan medya oubyen nan lòt espas. Nan chak epizòd, ekonomis Enomy Germain ap manyen yon tèm. Inisyativ sa a dwe pèmèt kèk moun pi byen konprann deba k ap fèt sou sante ekonnomi an an Ayiti. Epi tou, li ka rive pèmèt yo pi byen konprann ki konsekans chwa ekonomik otorite yo genyen sou lavi sitwayen yo.

 

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :