Mardi 20 Octobre, 2020

Kèk legliz ayisyen ki bay kilt ak sèvis yo an dirèk sou Facebook

Illustration / AFP

Illustration / AFP

Pou diminye dega Kowonaviris la kapab fè nan peyi a, depi 19 mas Leta ayisyen deklare eta dijans e li bay yon ansanm mezi sitwayen yo dwe adopte pou pwoteje tèt yo ak fanmi yo. Pami nouvo règ sa yo, genyen prensip "Rete lwen" an ki pèmèt moun pa kole ak moun.

Mezi sa yo konsène legliz yo tou, paske anpil Ayisyen souvan reyini nan espas sa yo pou priye. Dayè, malgre tout sansibilizasyon k ap fèt, anpil rete kwè se lapriyè k ap ka pwoteje yo kont pandemi sa a ki deja frape plis pase 1 milyon moun nan mond e touye plis pase 50 mil lòt.

Men erezman, anpil legliz ayisyen an Ayiti kou a eltranje, depi avan Covid-19 la, te gentan pran abitid mete kilt yo an dirèk sou Facebook pou moun ki pa ka deplase ka patisipe. Nan kontèks frajil sa a, se yon bon altènatif paske li ka ede moun yo patisipe san yo pa pran okenn risk.

Men yon lis legliz ki bay sèvis yo an dirèk sou Facebook.

1. Paroisse Sacre-Coeur de Meyer, Jacmel

2. Centre Diplomatique Famille Tabernacle de Louange

3. Calvary Chapel Port-au-Prince

4. L'Église Rendez-Vous Christ RVC

5. Eglise Baptiste Bellevue Salem

6. Eglise Sur Le Rocher - Haïti

7. Eglise De Dieu Delmas 17

8. Gospel Kreyol

9. Eglise Baptiste Évangélique de Pétion-ville

10. Bethel Evangelical Baptist Church 

11. Eglise tabernacle Du Dieu de la Grace

12. Tabernacle of Glory

13. Paroisse Saint Louis Mirebalais

Ou ka ede nou konplete lis sa a ak lòt legliz ou konnen ki bay menm sèvis la.

Pa bliye, Ayiti deja genyen 21 moun otorite yo jwenn ki enfekte ak Kowonavirus la. E daprè anons minis Sante piblik fè jodi a, genyen youn nan moun yo ki deja mouri. Suiv konsèy otorite yo: lave men nou souvan ak dlo epi savon; pa kole ak moun; pa soti san bezwen; epi kontakte 4343-3333 si w gen senptom yo ki se grip, fyèv, pwoblèm pou w respire elt.

 

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :