Mardi 22 Septembre, 2020

EDH : eksplikasyon sou pwoblèm kouran ki genyen nan Pòtoprens

Eksplikasyon EDH sou pwoblèm kouran ki genyen nan Pòtoprens.

Eksplikasyon EDH sou pwoblèm kouran ki genyen nan Pòtoprens.

Nan yon nòt pou laprès ki parèt jodi 22 novanm nan, Elektrisite DAyiti ap enfòme kliyan li yo ak popilasyon an ki nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan nivo pwodiksyon li estab poul kontinye alimante sikwi li yo ak kouran elektrik tankou li abitye fè l. Malerezman, malgre jefò konpayi an ap fè pou l kontinye kenbe yon nivo sèvis apresyab gen plizyè sikwi ki mal alimante akoz aksyon kèk raketè ki pran plezi nan detounen liy EDH yo.

Pandan EDH ap eskize l devan tout moun pwoblèm sa fè soufri, l ap mande abòne li yo ak popilasyon an pou yo pa pran nan pyès chantay raketè ki ap vin ofri pou mete yo sou lòt sikwi.

Tout moun dwe manifeste vijilans yo. Se EDH sèlman ki gen dwa opere sou rezo a oubyen lòt operatè ki legal.

Nenpòt kliyan EDH osinon nenpòt sitwayen/sitwayèn ki ta remake yon endividi sispèk sou rezo a, se pou l rele nan 2811 9594 / 2811 9595 / 2212 2212 pou EDH ka mete lòd nan dezòd. Lè yon moun aksepte fè dil ak raketè pou ba li kouran sou rezo EDH la, non sèlman l ap pèdi kòb li a, li pran gwo risk poul al nan prizon epi peye amand.

EDH konte sou pasyans ak konpreyansyon tout moun pandan lap remèsye yo pou kolaborasyon yo abitye ba li.

Peye kouran EDH ak jwenn kouran EDH se marasa !

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :