Dimanche 9 Août, 2020

Dezyèm edisyon festival entènasyonal literati kreyòl la lanse

Dezyèm edisyon festival entènsyonal literati kreyòl la lanse. Aktivite ki anndan gwo evennman sa ap fèt soti 2 pou rive 6 desanm, anba tèm “Pouki n ap fè literati”.

Randevou a kase on lòt fwa ankò ak literati; ak literati an kreyòl. Aprè kokenn chenn inisyativ emisyon literè "pawòl kreyòl" Jean Baptiste Anivince anime sou "SIgnal FM", nan kòkòday ak "C3 éditions" ak "Fondation Maurice sixto" te pran nan lane 2019 pou rive reyalize premye edisyon festival entènasyonal literati kreyòl ann Ayiti, inisyativ sa a retounen yon lòt fwa pou yon lòt eksperyans, lòt rankont ak anpil lòt dekouvèt. 

Ane sila a, dezyèm edisyon an ap tanmen nan dat k ap 2 desanm nan pou l bout nan dat 6 desanm. Yon randevou tou nèf ak literati kreyòl, yon randevou tout sila yo ki mare zanmitay ak literati pa p rate.

Festival entènasyonal literati kreyòl la te lanse nan lide pou bay Lang kreyòl la jarèt, men tou pou fè kreyòl nan lòt zile yo vin fè youn ak pa Ayiti a. Pou kase moso lapawoli ak patisipan yo, se te Manno Ejèn ki te envite donè aktivite sila a pou premye arimaj li nan Vil Pòtoprens ak kèk lòt lokalite nan zanviwon l.

Pou lane 2020 an, se ekriven matinikè Raphael Confiant  ki envite donè aktivite a. Yon lot bò, pa bò isit ap genyen Jean Euphèle Milcé k ap prezidan donè festival la. Ap genyen de (2) envite spesyal: Pierre Michel Chéry ak Rodolphe Mathurin ak 2 enstitisyon festival la ap mete alonè tou ki se Edisyon Freda Epi yon asosyasyon ekriven kreyòl Matinik ki pote non “Krey Matjè Kréyol Matinik”.

Festival la ap akeyi kèk lòt envite tankou Inema Jeudi, Jessica Nazaire, Evelyne Trouillot, Lyonel Trouillot, André Fouad, Illéus Papillon, pou n site sila yo sèlman.

Tankou jan sa te ye ane pase, djakout festival la plen ankò ane sa ak anpil aktivite tankou: Konferans, teyat lari, vantsiyati ak espozisyon liv, emisyon espesyal nan radyo, televizyon ak rezo sosyal yo, lekti senik, fwa liv, omaj, atelye ekriti pou timoun, pwojeksyon fim, Atelye ekriti pou jèn, elatriye.

Dezyèm edisyon festival la ap pran chè nan vil Pòtoprens, Gonayiv ak nan vil Ench sou tèm “Pouki n ap fè literati”. Anplis okazyon n ap genyen pou nou patisipe nan aktivite yo nan tan reyèl, n ap gen chans, ane sa a, viv kèk moman nan festival la sou telefòn nou oswa tout aparèy ki ka pèmèt nou gen aksè a entènèt. Yon ti diplis responsab yo pote pou nou.

Objektif festival entènasyonal literati kreyòl la pa lòt: Kreye yon espas espesyal pou difizyon ak pwomosyon pwodiksyon literè lang kreyòl; ankouraje plis moun pwodui an kreyòl; fè popilasyon an dekouvri otè ak zèv ki donnen nan jaden literati kreyòl la; epi kreye yon espas deba ak diskisyon ant otè ak lektè. Yon seri objektif ki marande ak sousi òganizatè yo genyen pou leve flanbo kreyòl l pi wo.

Randevou a kase 2 pou rive 6 desanm 2020 pou dezyem edisyon Festival Entènasyonal literati kreyòl. Pa rate l.

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :