Vendredi 21 Février, 2020

6 bagay ou dwe konnen si w pral pran swen sou bato USNS Comfort la

Le navire-hôpital américain USNS Comfort Crédit Photo : Ambassade américaine en Haiti.

Le navire-hôpital américain USNS Comfort Crédit Photo : Ambassade américaine en Haiti.

Bato-lopital ameriken ki rele USNS Comfort rive nan peyi a jodi 4 novanm lan. Espesyalis ki ladan l yo ap rete pou jis 13 novanm pou bay swen ak pasyan ayisyen ki bezwen sa. Daprè repons anbasad Etazini transmèt bay Loop Haïti, gen sis (6) bagay ou ta dwe konnen avan w ale sou bato a.

1 - Ap gen sèvis medikal gratis k ap disponib nan domèn sa yo : medsin familyal, medsin prevantiv, egzamen dan ak tretman pou dan, optometri (egzamen zye), pedyatri, dèmatoloji, sante fanm ak terapi fizik.

 2 - Ministè Sante Piblik deja chwazi pasyan k ap gen pou fè operasyon. Moun sa yo te deja sou yon lis atant kòm moun ki pou jwenn swen ki esansyèl. Malerezman, nan misyon sa a, ekip yo pap ka satisfè lòt pasyan ki bezwen fè operasyon tou.
 
3 - Gen lòt sèvis k ap disponib e premye moun ki rive yo se yo menm y ap sèvi an premye nan Baz Naval Amiral Killick (ki nan Bizoton).
 
4 - Espas y ap prepare pou ekip medikal yo rezève pou pasyan yo sèlman. N ap mande tout moun ki pa bezwen trètman medikal pou yo pa chèche antre nan espas sa a. Konsa, n ap ka asire sekirite pasyan yo e ekip medikal yo ap ka trete plis pasyan posib.
 
5 - Se yon kantite pasyan ki limite ekip medikal yo ap ka konsilte chak jou. Espas kote ekip medikal yo ap ye a ap fonksyone sòti 8 è nan maten pou rive 4 è nan aprèmidi. Men, y ap sispann enskri moun ki bezwen jwenn sèvis a 10 zè nan maten oubyen depi ekip yo fin jwenn kantite moun yo an mezi bay sèvis la.
 
6 - Nou konnen gen enkyetid anrapò ak kesyon sekirite a. Polis Nasyonal la ap gen patwouy k ap fèt nan tout zòn ki viwonnen espas medikal la. Konsa, pasyan yo ap ka rive san pwoblèm pou yo jwenn swen yo.

Sous: Anbasad Etazini nan Pòtoprens

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :