Pèlerinaj

September 14, 2020

Nègès ranmase tche wòb ou dlo mechanste desann ayè oswa Tout lantouray la se labou rayisab Nègès Chita Wouze men w ak losyon Limen balèn ou Lapriyè Chante pou limyè jayi Cha...

Sikoloji se etid syantifik konpòtman moun ak tout pwosesis mantal ki defini nou kòm moun. Tout kote ki gen moun k ap fonksyone, ap toujou gen espas pou sikològ yo, ki se yon seri pwofesyonèl ki res...