Pèlerinaj

September 14, 2020

Nègès ranmase tche wòb ou dlo mechanste desann ayè oswa Tout lantouray la se labou rayisab Nègès Chita Wouze men w ak losyon Limen balèn ou Lapriyè Chante pou limyè jayi Cha...