Nouvo logo Loop Haiti a

Kisa ki yon logo? Kisa kifè yon logotravèseletan? Tou dabò, ou dwe konnen yon logo pa yon flayè pou bay detay sou biznis ou an. Donk li pa oblije deskriptif. Tout logo serye dwe : 1. Senp ...